تعویض منظم و به موقع فیلتر

تعویض منظم و به موقع فیلتر شاید برای بسیاری این اتفاق افتاده است که زمانی که سیستم تهویه خودرو خودر را روشن می کنند.(فیلتر کابین اصلی هیوندای- فیلتر تهویه مطبوع اصلی هیوندای) در فصل گرما در فضای خودرو بوی نامطبوعی از کولر خودر به مشام می رسد، یکی از اجزا سیستم تهویه(Hvac) خودرو های جدید […]