تولید اولین تکنولوژی CVVD جهان در هیوندا

خودروسازان همچنان روی روش‌های بهبود بهره‌وری پیشرانه سرمایه‌گذاری می‌کنند و کمپانی هیوندا نیز به ‌تازگی فناوری جدیدی را معرفی نموده است. دستاورد جدید این کمپانی، مدت زمان متغیر سوپاپ (Continuously Variable Valve Duration) یا CVVD نامیده می‌شود و هیوندا ادعا می‌کند که این فناوری جدید می‌تواند عملکرد و بهره‌وری را به ترتیب ۴ و ۵ […]