هیوندا موبیز در مجامع سرمایه گذاری خارج از کره سرمایه گذاری می کند

هیوندا موبیز موبیز با ۲۰ میلیون دلار، سرمایه گذاریهای خطر پذیر در خارج از کره جنوبی را شروع کرد! مرکز ارتباطات هیوندای امروز اعلام کرد: موبیز تکنولوژی که مدیر و توسعه دهنده ی فناوریهای هیوندای است، برای شتابدهی به فناوریهای نوین خود، سرمایه گذاریهای خطرپذیر را در خارج از خاک کره جنوبی آغاز کرد. موبیز […]