فیلتر کابین اصلی هیوندای

فیلتر کابین اصلی هیوندای شايد براي بسياري اين اتفاق افتاده است که زماني که سيستم تهویه خودرو خودر را روشن مي کنند.(فیلتر کابین اصلی هیوندای- فیلتر تهویه مطبوع اصلی هیوندای) در فصل گرما در فضاي خودرو بوي نامطبوعي از کولر خودر به مشام مي رسد، يکي از اجزا سيستم تهويه(Hvac) خودرو هاي جديد که معمولا […]