فیلتر روغن موتور رو کی عوض کنیم؟؟؟

فیلتر روغن موتور رو کی عوض کنیم؟؟؟ موتور اتومبیل جزء اصلی خودرو شماست و انتخاب روغن خودرو مناسب از الزامات کار کردن صحیح موتور است.(فیلتر روغن موتور) اگر می‌خواهید روغن موتور خودرو درست عمل کند پس باید به نوع روغن موتور و زمان تعویض فیلتر روغن دقت نمایید. حال در ادامه با ما باشید تا […]