فیلتر روغن موتور رو کی عوض کنیم؟؟؟

فیلتر روغن موتور رو کی عوض کنیم؟؟؟ موتور اتومبیل جزء اصلی خودرو شماست و انتخاب روغن خودرو مناسب از الزامات کار کردن صحیح موتور است.(فیلتر روغن موتور) اگر می‌خواهید روغن موتور خودرو درست عمل کند پس باید به نوع روغن موتور و زمان تعویض فیلتر روغن دقت نمایید. حال در ادامه با ما باشید تا […]

تعویض فیلتر روغن

فیلتر روغن موتور هیوندای فیلتر روغن (فیلتر روغن موتور هیوندای – فیلتر روغن موتور اصلی هیوندای)چیست و چه نقشی در موتور خودرو دارد؟ خودرو تنها یک وسیله ی حمل و نقل که در ظاهر می بینیم نیست و مسلما به موارد نگهداری بیشماری از قبیل همین فیلتر روغن نیاز دارد. تعویض و چک کردن فیلتر […]