لنت ترمز چطور کار می‌کند؟

لنت ترمز اصلی هیوندای لنت ترمز اصلی هیوندای (لنت ترمز اصلی هیوندا) قسمتی از سیستم ترمز وسایل نقلیه‌است که با به وجود آوردن اصطکاک با دیسک یاکاسه ترمز باعث شتاب منفی در خودرو می‌شود. قدرت این سیستم معمولاً ۱۰ برابر قدرت موتور و حتی بیشتر می‌باشد. برای متوقف ساختن خودرویی با وزن یک تن که […]