نکاتی در مورد نگهداری و میزان سفتی یا شلی تسمه دینام

نکاتی در مورد نگهداری و میزان سفتی یا شلی تسمه دینام اصلی هیوندای تسمه دینام اصلی هیوندای باید به قدر کافی سفت باشد که در صورت شل بودن تسمه دینام بیش از حد داغ می شود و این باعث از بین رفتن تسمه دینام خواهد شد و از طرفی شل بودن تسمه دینام باعث می […]